Praktijknummer: (0113) 69 53 04

Praktijkinformatie

Openingstijden

Maandag 08.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur
Dinsdag 08.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.00 - 12 uur
Donderdag 08.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur

Van 10.00 uur tot 10.30 uur is de balie gesloten in verband met overleg van de praktijkassistenten met de artsen.

Van 12.00 uur tot 13.00 uur is de praktijk gesloten in verband met lunchpauze. De praktijk is dan alleen geopend voor spoedgevallen.

Het telefonisch spreekuur is elke dag (behalve de woensdag) tussen 13.00 en 13.30 uur.

Praktijksluiting

Als u ons belt wordt u automatisch doorgeschakeld naar de dienstdoende huisarts. 
 
Tussen 18.00 en 8.00 uur, in het weekend en op feestdagen, neemt de huisartsenpost in Goes waar.
Naast het Admiraal de Ruyter ziekenhuis.
Tel : 0900 17 85

Spreekuren

 

Elke werkdag is er 's morgens en 's middags een afsprakenspreekuur.
Afspraken maken voor dezelfde dag, kunt u bellen tussen 8:00 en 10:00 uur

U kunt voor het maken van een afspraak iedere werkdag bellen van 08.00-10.00 uur.

Voor een goede organisatie van het spreekuur zal de assistente u kunnen vragen naar de reden van uw komst.

Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.

De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Voor een afspraak wordt 10 min. ingepland. Wil u meerdere klachten bespreken, meld dit dan bij het maken van de afspraak.
De assistente zal meer tijd voor u inplannen.

Wilt u een afspraak wijzigen of afzeggen? 

Dit is mogelijk tot 24 uur van te voren.

Huisbezoek

U wordt vriendelijk verzocht tussen 08.00 uur en 10.00 uur de praktijkassistente te bellen voor het maken van een afspraak. 

In het geval dat u door ziekte lichamelijk niet in staat bent de praktijk te bezoeken, kunt u een huisbezoek aanvragen bij de praktijkassistente. Zij zal in de meeste gevallen een aantal relevante vragen stellen om de ernst van de situatie en de noodzaak tot het afleggen van een huisbezoek vast te stellen. Indien nodig zal zij uw verzoek met de huisarts overleggen. Het is niet mogelijk om een vaste tijd af te spreken waarop u thuis wordt bezocht.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Daarom heeft een consult in de praktijk altijd de voorkeur.

Het huisbezoek is nadrukkelijk niet bedoeld voor mensen die geen tijd, geen oppas, of geen vervoer hebben om naar praktijk te komen te komen. Vervoer van- en naar de praktijk valt onder uw eigen  verantwoordelijkheid.

Praktijkondersteuning

In de praktijk is een praktijkondersteuner werkzaam. De huisarts in Nederland heeft er een belangrijk aantal taken bij gekregen. Dit komt onder andere doordat de behandelingsmogelijkheden toenemen en de ziekenhuizen zorgtaken overgedragen hebben aan de huisarts. Ook door de veroudering van de bevolking komen er meer hulpvragen. Wil de huisarts zijn taken goed kunnen blijven uitvoeren dan is daarbij samenwerking met andere huisartsen en praktische ondersteuning op hoog niveau nodig. 

Een aantal taken die voorheen door de huisarts werden gedaan, worden nu door de praktijkondersteuner uitgevoerd. Daartoe hebben zij een relevante opleiding gevolgd. Onder verantwoordelijkheid van uw huisarts is de praktijkondersteuner bevoegd zelfstandig te beslissen en te werken. Zij houden spreekuur voor bepaalde groepen patiënten met chronische aandoeningen.

De praktijkondersteuner verzorgt de volgende taken:
  • Diabetes zorg
  • Cardiovasculair Risico Management (CVRM)
  • Astma / COPD management
  • Stoppen roken begeleiding
  • Complexe ouderenzorg
Afspraken voor de praktijkverpleegkundige lopen via de praktijkassistente of de praktijkondersteuner zelf.

Afhalen documenten

Voor het afhalen van documenten zoals verwijsbrieven, machtigingen of verklaringen verzoek wij u vriendelijk zich aan de balie te melden, bij voorkeur tussen 08-10 en 16-17 uur. Houdt u bij het afhalen van documenten rekening met de sluiting van de balie van 10.30 uur tot 11.15 uur en van 12.30 tot 13.30 uur en de sluiting van de praktijk gedurende de vakantieperiodes?

Mocht u op deze tijden onmogelijk in staat zijn naar de praktijk te komen dan kan in onderling overleg naar een andere oplossing worden gezocht.
Adres West Kerkstraat 1a
4486 BL Colijnsplaat
Contact
Telefoon:(0113) 69 53 04
Huisartsen D.A. Mateeva
M. Janssen